Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

  • 1

Fotoğrametrik Harita Üretimi

Arazinin drone, uçak, uydu ile fotoğraflarının çekilip kıymetlendirme işlemi sonrasında oluşturulan haritalara fotoğrametrik haritalar denir. Hangi Amaçlarla Uygulanır? Proje sahasının amacına uygun olarak alınmış fotografik görüntülerden yararlanarak, arazinin topografik yüzeyi ve diğer detaylarının özel 3D yazılımlar ile halihazır harita üretimi. Multispectral bantta [...]

Daha fazla bilgi edin
  • 1

Sayısal Harita Üretimi ve Uygulamaları

Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu. Genellikle fotoğrametrik yöntemlerle üretilen bu haritalar, analog stereo değerlendirme aletlerinde, operatörün stereo model de ölçü markasını gezdirmesi suretiyle çiziliyordu. Bu sırada da ölçü markasının harekatına bağlı kalem de çizimi [...]

Daha fazla bilgi edin
  • 1

Boykesit ve Enkesit Haritaları

Boykesit ve Enkesit Haritaları, demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınmasıdır. Boykesit, proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir. Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının [...]

Daha fazla bilgi edin
  • 1

Halihazır Harita

Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve insan eli ile yapılmış her türlü objenin (yollar,binalar,enerji nakil hatları vb.) kanun ve yönetmelikler hükmünde ölçülmesi ve mevcut durumunun kağıt üzerinde gösterilmesi işlemine Sayısal Halihazır Harita denir. Bir yerin halihazır harita yapılma [...]

Daha fazla bilgi edin
  • 1

İmar Barışı

İmar Barışı Nedir? İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır. Mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecektir. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış [...]

Daha fazla bilgi edin
  • 0

Topoğrafik Harita

Topoğrafik haritaları diğerlerinden ayıran özellik yeryüzünün şeklini eşyükselti eğrileri ile göstermesidir. Arazi biçimleri haritada kolayca anlaşılabilecek işaretlerle gösterilir. Bu işaretlere harita işaretleri denir. Haritanın üst kısmı kuzey, altı güney, sol tarafı batı, sağ tarafı ise doğudur. Haritanın alt kısmındaki ölçek sayesinde [...]

Daha fazla bilgi edin
  • 0

Plankote

Mimari projlerin daha doğru ve etkin bir şekilde tasarlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan ve altlık olarak kullanılan bölgenin detaylı durumunu, topoğrafyasını ve tüm yapıları yansıtan haritalara Plankote denir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve [...]

Daha fazla bilgi edin