Topoğrafik Harita

Topoğrafik Harita

Topoğrafik haritaları diğerlerinden ayıran özellik yeryüzünün şeklini eşyükselti eğrileri ile göstermesidir.
Arazi biçimleri haritada kolayca anlaşılabilecek işaretlerle gösterilir. Bu işaretlere harita işaretleri denir.

Haritanın üst kısmı kuzey, altı güney, sol tarafı batı, sağ tarafı ise doğudur. Haritanın alt kısmındaki ölçek sayesinde harita üzerindeki uzaklıkları hesaplanabilir. Göller, nehirler, kasabalar ve benzerleri harita üzerinde isimleri ile gösterilir.

Topoğrafik Harita Kullanım Alanları?

Topoğrafik Harita gerektiren tüm işlerde kullanılır .

Topoğrafik Harita Kimlere Hitap Eder?

Harita Firmaları, İnşaat Firmaları, Enerji Firmaları.