İmar Barışı

İmar Barışı

İmar Barışı Nedir?

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır. Mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecektir. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacaktır.

İmar Barışı ile Kazanılan Haklar

İmar barışı sayesinde yapı kayıt belgesi alan yapılar elektrik, su ve doğalgaz bağlayabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alan yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

İmar barışı ile yapının kaçak olma durumu ortadan kalkacak ancak depremsellik açısından oluşacak olan olumsuzluğun giderilmesi amacıyla bütün tedbirler malik veya malikler tarafından alınacaktır.

İmar mevzuatına aykırı olan yapılar için çıkarılar yıkım kararı ile tahsil edilemeyen para cezaları yapının resmileştirilmesinin akabinde iptali gerçekleşecektir.

Plana uygun yapılan yapılarla mukayese edildiğinde itilaflı olan mevcut binaların büyük çoğunluğu fazladan hak sağlamış olmaktadır. Bu durum cüzi bir miktarla resmileştirilerek plana uygun yapılan yapılarla aynı ayni haklara sahip olunmaktadır.

İmar barışı ile kat mülkiyetine geçen yapılar hukuki olarak değer arz edebileceklerdir. Bu sayede bankaya mevcut yapıyı güvence göstererek kredi çekebilme olanağı sağlanmış olacaktır.

Yapı Kayıt Bedeli Ne Kadar?

Yapı kayıt belgesi için ödenecek bedel arsa rayiç bedeli, arsa yüz ölçümü, toplam yapı alanı ve yapının niteliği dikkate alınmak kaydı ile taşınmaz tek kullanımlı veya karma kullanımlı olması durumu gözetilerek arsa oranlarına müteakiben konutta yüzde üç ticari yapılarda yüzde beş olmak üzere yapı yaklaşık bedeli esas alınarak hesaplanacak olan bedel tahsil edilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

Yapı kayıt belgesi binayı yıkılana kadar yasal hale getirmiş olur. Bu belge ile eski ise kentsel dönüşme girene kadar, yeni yapılmışsa binanın ömrü kadar, hiçbir şekilde binadan kaynaklı imar cezası ve imar kirliliği gibi cezalar verilmez.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvular e-devlet üzerinden veya illerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerindeki ilgili birimlerden yapılmaktadır.

Başvuruda Neler isteniyor?

 • E-devlet şifresi
 • Geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi
 • Beyan edilecek yapının adresi
 • Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
 • Toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek)
 • Yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare)
 • Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
 • İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.( Fotoğrafların dosya formatının ‘jpg, jpeg veya png’ olması gereklidir.)

Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler (Daire Tapusu Alma)

 • Yapı Kayıt Belgesi,
 • Harita Ofislerinden alınacak Zemin Tespit Tutanağı,
 • Harita Ofisleri tarafından Terk İşlemlerinin yapılması,
 • Yapının güncel halinin bulunduğu Mimari Proje.