Fotoğrametrik Harita Üretimi

Fotoğrametrik Harita Üretimi

Arazinin drone, uçak, uydu ile fotoğraflarının çekilip kıymetlendirme işlemi sonrasında oluşturulan haritalara fotoğrametrik haritalar denir.

Hangi Amaçlarla Uygulanır?

Proje sahasının amacına uygun olarak alınmış fotografik görüntülerden yararlanarak, arazinin topografik yüzeyi ve diğer detaylarının özel 3D yazılımlar ile halihazır harita üretimi.

Multispectral bantta algılama yapan kameralar ile çevre kirliliği, tarımsal rekolte hesabı.

Bölgesel ve amaca uygun harita üretimi ve hızı ile doğru ve zamanında karar verme.

Fotoğrametrik Haritaların Kullanım Alanları:

  • Sayısal Halihazır Haritalar
  • Sayısal Şeritvari Haritalar
  • Sayısal Topografik Haritalar
  • Kadastral Haritalar
  • Kamulaştırma Haritaları
  • Maden Haritaları
  • Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
  • Orman ve Amenajman Haritaları
  • Tematik ve Vektörel Haritalar