Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler (Daire Tapusu Alma)

  • Yapı Kayıt Belgesi,
  • Harita Ofislerinden alınacak Zemin Tespit Tutanağı,
  • Harita Ofisleri tarafından Terk İşlemlerinin yapılması.
  • Yapının güncel halinin bulunduğu Mimari Proje.