İmar Barışı Başvurusunda Neler isteniyor?

  • E-devlet şifresi
  • Geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi
  • Beyan edilecek yapının adresi
  • Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
  • Toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek)
  • Yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare)
  • Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
  • İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.( Fotoğrafların dosya formatının ‘jpg, jpeg veya png’ olması gereklidir.)